Home
Producten
Werkwijzen
Wie ben ik
Voorlopers
Contact
Klik vlinder als je meer wilt weten over dit beeldlogo


Wandeling

Wegwijzer

Dramaspel

Opstap

Natuurcoaching

Consult

Transitiepad

Kernpad

Kernprogramma

...


 


Judith Scholten

Mijn levenspad verloopt niet over rozen (wiens wel?). En ik heb ook niet de verwachting dat het altijd rozegeur en maneschijn zal zijn. En weet je, dat maakt me eigenlijk ook niet uit. Want wat ik de afgelopen decennia heb geleerd, is dat elk nadeel, zijn voordeel heeft (Cruijff).
Sterker, dat iedere situatie of ervaring een schat in zich bergt die vraagt om ontdekking. Dat in de kern er alleen maar liefde is, hoe verrot iets of iemand er ook voor je uit kan zien. En dat is de kunst van leven volgens mij.
Ik ben iemand die hoe dan ook een licht zie, uitkomst, weg. En ik ben een doorzetter, iemand die ergens (leven vanuit je kern) voor staat, omdat alleen dat in mijn beleving ons werkelijk gelukkig maakt. En ik ben iemand die dat ook wil uitdragen en delen hoe je dat realiseert. Iedereen heeft daar in mijn visie zijn eigen weg, manier in te vinden en dat is wat ik met Labyrinting beoog: het bieden van manieren, wegen om vanuit je eigenheid, echtheid te leven. Niemand anders kan dat voor jou beslissen of doen, je zult zelf die weg dienen in te slaan en te gaan.
Ik voel ook een enorme innerlijke drive om te willen leven en te laten leven, niet te overleven. Om lichtheid te (helpen) zien en (om me heen) te creŽren. En ik leer dat vooral steeds meer uit liefde en met heel veel plezier te doen. En dit betekent vooral mezelf te zijn, vanuit mijn kern, eigenheid te (blijven) leven, wat er ook gebeurt, anyway Ö..

ANYWAY

People are often unreasonable, illogical and self-centered.
Forgive them anyway.
If you are kind, people may accuse you of selfish motives.
Be kind anyway.
If you are successful, you will win some false friends and some true enemies.
Succeed anyway.
If you are honest and frank, people may cheat you.
Be honest and frank anyway.
What you spend years building, someone could destroy overnight.
Build anyway.
If you find serenity and happiness, they may be jealous.
Be happy anyway.
The good you do today, people will often forget tomorrow.
Do good anyway.
Give the world the best you have, and it may never be enough.
Give the world the best you have anyway.

You see, in the final analysis, it is between you and God (of welke naam je er aan geeft).
It never was between you and them anyway.
- Mother Teresa

Achtergrond
Ik heb een uiteenlopende studieachtergrond van bedrijfseconomie, bedrijfsantropologie (bedrijfscultuur) en advies- & trainingsvaardigheden tot aan natuurcoaching en systemisch werk (familie- & organisatieopstellingen).
De afgelopen 25 jaar ben ik in heel veel verschillende bedrijven werkzaam geweest veelal als ontwikkelaar en leidinggevende in de rol van (interim) manager, human resources manager, directeur, coach, trainer/facilitator en (senior) organisatieadviseur.

Boek, formule voor zelfrealisatie
Daarnaast heb ik een boek geschreven 'De kern van de zaak, 6 krachten op weg naar schitterende organisaties' (Scholten: 2007, Kluwer).

Hierin staat de visie op Labyrinting (het bewegen richting en vanuit de kern) beschreven en het belang ervan voor onszelf en de maatschappij als geheel.

'De kern van de zaak is het goede, het wezenlijke van een organisatie. Een kind weerspiegelt dit wezenlijke. Door een aantal jaren aan het stuur te hebben mogen staan van verschillende organisaties in de kinderopvang heb ik me letterlijk bezig kunnen houden met de kern van de zaak. Kinderen stralen wanneer ze zich goed voelen, en ze voelen zich goed als ze naast de basisbehoeften als voldoende eten, slaap en dergelijke, zich (emotioneel) veilig voelen en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Met (het figuurlijke kind in) ons volwassenen en in organisaties is het niet anders. Wanneer we ons bevinden in een prettige atmosfeer kan het beste in ons naar boven komen. En wanneer we onszelf voldoende uitdagingen bieden om onze kwaliteiten te kunnen tonen, kunnen we het beste in ons steeds beter in de praktijk brengen en zichtbaar maken.
Een organisatie die het wezenlijke centraal wil stellen, werkt aan de verwerkelijking van haar kern....We houden ons dan bezig met wat we echt belangrijk vinden en wat bij ons diepste wezen past. Dit heeft tot gevolg dat we ons van binnenuit goed voelen, en dat toont zich door een natuurlijke schittering. Ware schoonheid komt immers van binnenuit. En hoe groter onze kracht, des te krachtiger onze schittering' (pagina 10).

'Schitterende mensen en organisaties hebben behalve op zichzelf ook een positieve invloed op onze samenleving...Als we zien welke impact tevreden medewerkers hebben op zichzelf, op het prestatievermogen van de organisatie, op hun partner en kinderen, vrienden, en die vervolgens weer op anderen, dan is de maatschappij als geheel erbij gebaat dat we ons hier hard voor maken. Ieder mens en iedere organisatie verdient het om te schitteren in zijn of haar oorspronkelijk licht zoals Nelson Mandela het zo mooi beschrijft... (pagina 11).

Tekst Mandela (oorspronkelijk van Williamson)
We are the captains of our soul

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light and not our darkness that frightens us.
We ask ourselves, who am I to be brilliant,
gorgeous, talented and fabulous?
Actually, who are you not to be? You are a child of God.
Your playing small doesnít serve the world.
There is nothing enlightening about shrinking
so that other people wonít feel insecure around you.
We're born to make manifest the glory of God that's within us.
Itís not just in some of us itís in everyone.
And as we let our light shine, we unconsciously give
other people permission to do the same.

De diensten van Labyrinting
beogen iets te kunnen bijdragen aan de schittering van mensen en van organisaties. Het leven biedt ons volop de uitdaging onze natuurlijke schittering te vinden, door haar daagse beslommeringen niet te verliezen en vraagt van ons voortdurend onderhoud en aanpassing; kortom Labyrinting.
De onderliggende architectuur van Labyrinting is gebaseerd op het beproefd kader van dit boek. Het kader bestaat uit de 6 krachten en kunnen als leidraad dienen voor het realiseren van natuurlijke schittering in zowel ons mensen als in organisaties. Ze omvatten gezamenlijk het gehele ontwikkelgebied van zowel mens als organisatie.

De 6 krachten zijn als werkwoord weergegeven om duidelijk te maken dat het permanente aandachtsgebieden zijn: we zijn er nooit klaar mee en ze verdienen onze constante aandacht, verbetering en verdieping. De 6 krachten zijn: kiezen, kunnen, ondersteunen, zien, leren & creŽren. Ze vormen het uitgangspunt van het concept van Labyrinting. Een concept dat in verschillende situaties uiterst succesvol en duurzaam is gebleken. Het biedt wetenschap over hoe ons te bewegen richting natuurlijke schittering:

  1. Als we weten wat we willen, wie of wat we verkiezen te zijn en in welke vorm;
  2. Als we vervolgens weten hoe we dat kunnen bereiken;
  3. En wat ons ondersteunt dat te blijven bereiken ongeacht de omstandigheden;
  4. Als we de zaken, feiten werkelijk zien zoals ze zijn;
  5. En weten wat de discrepanties tussen wat we willen en wat de feiten zijn ons werkelijk leren;
  6. Dan laten we steeds meer tijd, geld en energie vrijkomen om te creŽren in plaats van te reageren

In het zelf ontworpen labyrint, in de vorm van een vlinder (zie logo), zijn de 6 krachten uit mijn boek verwerkt. Het gehele productenaanbod vindt in deze architectuur haar oorsprong. Klik vlinder als je meer wilt weten over de totstandkoming en symboliek van dit labyrint.

'Zowel mensen als organisaties bezitten een authentieke kern en unieke talenten'. Zo luidt de eerste zin op de achterkant van het boek. Wie van hieruit leeft en handelt weerspiegelt vanzelf natuurlijke schittering.